Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


Henkilökohtainen kasvu, sinä tiedät mitä kasvu omalla kohdallasi merkitsee. Mitä tulee omaksi, mistä päästät irti ja mille avaudut. Koulussa opitaan käyttämään energioitatietoisesti oman itsen ja toisten parhaaksi. Yhteisöllisyyden merkitys on ainutkertainen. Koulutuksen alussa keskitytään omien voimavarojen löytämiseen ja lapsuuden kokemusten kohtaamiseen.
Jokaisen polku on yksilöllinen. Enkelten Koti -koulu haluaa tarjota erilaisia menetelmiä ja harjoituksia itsensä kokemiseen. Haluamme kohdata sinut juuri siinä missä olet, jotta voit tulla nähdyksi ja kuulluksi aitona kokonaisena itsenäsi. Fyysisyys ja liike ovat kehon voimaa. On tärkeää, että tunnemme juuremme maahan. Olet ryhmän jäsen alusta alkaen, ryhmä on peili ja tuki. Olet osaltasi vaikuttamassa, että tästä ryhmästä muodostuu turvallinen tila, jossa voit olla ja olla kaikkea mitä olet. Tunnistaa, tuntea ja jakaa myös sen mitä mieluummin pakenisit.
Tutkimme myös lapsuuden vaiheita, kokemuksellisesti, kehollisuuteen pohjautuvien luonnestrategioiden avulla. Alamme nähdä miten varhaiset kokemukset vaikuttavat reaktioissa, toimintatavoissa, uskomuksissa ja arvostuksissa – suhteissa itseen, toisiin ihmisiin ja maailmaan.
Tällä matkalla sinulla on mukanasi huikea voimavara: tietoisuus. Saatat tuntea miten tietoisuutesi haluaa laajeta, löytää aina uutta ja todellisen alkuperäsi.

Siksipä edeltävien aihepiirien lisäksi
- vahvistamme sisäisen tuntemisen aistiamme (felt sense)
- tutustumme hermostoomme ja avaudumme kehon intuitiiviselle viisaudelle
- aistimme sydämen yhteyttä
- avaudumme enkeleille
- saamme kokemuksia Tiibetin mestareiden meditaatioista
- koemme shamanismin huikeaa viisautta
- haemme ymmärrystä itsellemme sukupolvien ketjusta perhekonstellaation avulla
- sukellamme symbolien kiehtovaan  maailmaan
- opettelemme tietoista läsnäoloa paitsi tehdessämme energiahoitoja myös syventyessämme
  energiakenttien, aurojen ja sakrojen saloihin - arjen stressin hallintakeinoja unohtamatta
- annamme tilaa luovalle minälle mm tanssin, maalaamisen ja rummutuksen kautta
- perehdymme alan kirjallisuuteen
- saat syventyä henkilökohtaisesti kiinnostavaan aihepiiriin kirjallisen lopputyön puitteissa
- saat kotitehtäviä ja palautetta jokaisella kouluviikolla

Koulutus tapahtuu neljässä viiden päivän jaksossa opintovuoden aikana ja kestää yhteensä 3,5 vuotta.
Jokainen vuosi on oma kokonaisuutensa, mutta pohjautuu edellisen vuoden opintoihin. Koulutukseen sitoudutaan opintovuosi kerrallaan.

Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Englannin kieliset luennot käännetään kaikki suomen kielelle ja kirjalliset työt voi tehdä joko suomen tai englannin kielellä.

Terapeuttisen energiaparantaja opiskelulinjan opiskelijan on tentittävä anatomian ja fysiologian perusteet ellei niitä ole jo suoritettu.

Koulutus maksaa 700 euroa/koulutusjakso. Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen.

Koulutuspaikkana toimii Lautsian lomakeskus Hauholla.

 

 
KOULUTUSJAKSOT VUONNA 2017:
Luokat 1, 2, 3 ja 4
 
08.03. - 12.03.
24.05. - 28.05.
06.09. - 10.09.
15.11. - 19.11.
 
 
KOULUTUSJAKSOT VUONNA 2018:
 
21.03. - 25.03. (Luokat 1, 2, 3, 4 ja 5)
16.05. - 20.05. (Luokat 1, 2, 3 ja 4)
15.08. - 19.08. (Luokat 3, 4 ja valmistuneet)
12.09. - 16.09. (Luokat 1 ja 2)
14.11. - 18.11. (Luokat 1, 2, 3, 4 ja 5)
 
 
Seuraava uusi vuosikurssi alkaa 12.09.2018


Enkelten Koti Oy

  näytä normaaliversio » Ylös